Integritetspolicy

Information om behandling av personuppgifter

På vår webbplats www.vindarnashus.se samlar vi in information från dig när du kontaktar oss via ett kontaktformulär. Vi behandlar personuppgifter när du bokar boende och bor på Vindarnas Hus samt även en tid efter att din tid som gäst hos oss har upphört. Vindarnas Hus behandlar de personuppgifter som du delger oss enligt denna Integritetspolicy och ansvarar för att dina personuppgifter hanteras i enlighet med gällande lagstiftning. Din integritet är viktig för oss och vi vill därför att du läser vidare för att få veta mer.
En personuppgift är all slags information som kan kopplas till dig som person, till exempel namn, adress, kontaktuppgifter som telefonnummer och e-postadresser.


Användning av information och syfte

Vi samlar endast in personuppgifter som är relevanta för att våra tjänster och service ska fungera på bästa sätt.
Här är en förteckning på den information som vi samlar in:

  • För- och efternamn
  • Telefonnummer
  • E-postadress
  • Bokningspreferenser och särskilda önskemål


Betalningar och eventuell annan information som du lämnar till oss i samband med en vistelse hos oss. Vi använder oss av Swish och andra betalningar via Handelsbanken, läs hur de hanterar personuppgifter här >>.
Den information vi samlar in från dig kan användas för att kontakta dig via e-post eller via telefon/sms.


Personuppgiftsansvarig

Näslund och Nordin AB, org.nr. 556471-5943, Bromsvägen 5, 891 60 Örnsköldsvik är i egenskap av moderbolag personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter som vi gör själva eller annat företag gör på vårt uppdrag.


När du gör en bokningsförfrågan och är gäst hos oss

Under tiden du lämnat in din bokningsförfrågan behandlar vi dina personuppgifter för att administrera din bokning. Det gör vi för att vi har ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter. Uppgifterna ligger kvar så länge din bokning ligger kvar och så länge du är gäst hos oss.
Därefter sparas dina personuppgifter inte längre än nödvändigt.
Vid utredning av brott kan vi behöva dela uppgifter med polisiära myndigheter i enlighet med svensk lagstiftning.
Om vandrarhemmet Vindarnas Hus verksamhet överlåts eller integreras med annan verksamhet kan personuppgifter lämnas ut till en eventuell köpare och dennes rådgivare.


Dina rättigheter

Enligt gällande lagstiftning har du rätt att när som helst begära ut information om de personuppgifter vi har om dig. Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade och även raderade. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att låta oss använda uppgifterna för marknadsföringsändamål. Du har också rätt att klaga på hur vi behandlar dina personuppgifter till oss och till tillsynsmyndigheten, Datainspektionen. Det kan du göra om du tycker att vi inte behandlar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen.
Om du vill ta del av dina personuppgifter eller få dem raderade ber vi dig kontakta oss skriftligen.