Så förhåller vi oss till Coronaviruset

Frukost går ej att beställa för närvarande på grund av ändrade rutiner efter Covid-19

Vindarnas Hus håller öppet som vanligt och följer de riktlinjer och rekomendationer som myndigheterna ger angående Coronavirusets spridning.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/

Är du frisk är du välkommen till oss, är du sjuk eller har minsta symtom kan du kostnadsfritt avboka ditt boende och är välkommen åter när du tillfrisknat!